Jutaikaibudo Ryu Belgium


                     Documents Affiliation et Réaffiliation Club/ Fesecam/ Iba Budo

 

 

                                                 DOCUMENT AFFILIATION DA IBA BUDO

 

           

                                                        DECLARATION ACCIDENT ETHIAS